Guest Artists From Romania

Romanian Cultural Heritage keeps Romanian Culture Alive!

We’re not discounting the quality … you shouldn’t either …  
Our shows are LIVE with a great artistic diversity allowing the attendees to enjoy the party as they expected. We are very carefully organizing and selecting the artist with the sole purpose of creating an unique artistic product that is memorable and allows the attendees to connect with he repertoire bringing and refreshing memories from Romanian Cultural Heritage.
Come Join Us In This Amazing Journey
Florentina Vlad

FLORENTINA VLAD comes from historical Maramures. A graduate of the “Liviu Borlan” Folk School of Arts in Sighetul Marmatiei, Florentina has participated over the years in various competitions and festivals in the country, where she has won numerous awards, one of the most important being the one won at the Romanian Television’s Inheritance Competition and broadcast on the Folkloric Treasure program.

Florentina Vlad vine din Maramuresul istoric. Absolventă și a Școlii populare de Arte “Liviu Borlan” din Sighetul Marmației, Florentina a participat în decursul anilor la diferite concursuri și festivaluri din țară, unde a obținut numeroase premii, unul dintre cele mai importante fiind cel câștigat la Concursul Moștenitorii realizat de Televiziunea Română și difuzat în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric.

SIMINA STANCIU was born in Pitesti, Arges county, in a family that loves music. She attended a normal school, not with a music profile, but when she was little she was enrolled by my mother at the Popular School of Arts, the canto section.
But she did not forget her first love, pop music, with which every time an event begins. She wish you to be delighted with her songs and with your help, the audience, to be able to achieve what she always wanted to be, an ARTIST.

Simina Stanciu s-a nascut in Pitesti, judetul Arges ,intr-o familie care iubeste muzica. A urmat o scoala normala, nu cu profil de muzica ,insa de mica am fost inscrisa de mama si la Scoala Populara de Arte, sectia canto.
Insa nu a uitat nici de prima ei dragoste, muzica usoara, cu care incepe de fiecare data un eveniment. Isi dorestr sa va incante cu melodiile ei si cu ajutorul dvs, al publicului, sa poata ajunge ceea ce de mica si-a dorit, ARTIST.

Simina Stanciu
Laura Haidau
Laura Haidău

Laura Haidău is one of the most famous folk music performers in Bukovina with a career of over 20 years. As a child, she loved to sing and recite, but she never liked to be the center of attention. However, her steps were directed toward the stage. This is how she became a famous soloist, participating in festivals in the country and abroad, as well as a desired presenter at artistic competitions. A graduate of the “Petru Rareș ” College în Suceava, her musical career was marked by the master conductor of the “Ciprian Porumbescu” Ensemble, Viorel Leancă. Among her albums, we can list the album “My longing is a flying chicken” which includes the well-known song “I Ileana from the mill” or “That’s me, more fun!”

Laura Haidău este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară ale Bucovinei cu o carieră de peste 20 de ani. De mic copil i-a plăcut să cânte, să recite, însă nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției. Cu toate acestea, pașii i-au fost îndrumați spre scenă. Așa a ajuns ca în prezent să fie atât o solistă renumită, care participă la festivaluri în țară și în străinătate, cât și o prezentatoare dorită la competițiile artistice. Absolventă a Colegiului ”Petru Rareș“ din Suceava, Cariera ei muzicală a fost marcată de maestrul dirijor al Ansamblului ”Ciprian Porumbescu“ Viorel Leancă. Dintre albumele ei putem enumera albumele ”Dorul meu e-un pui ce zboară“ în care este inclusă și bine-cunoscută piesă ”Eu Ileana de la moară“ sau ”Așa-s eu, mai șugubeață!”

Alina Ceuca, originally from Bistrița Năsăud in the Salautei valley, is a graduate of the “Tudor Jarda” Music High School from Bistrița and a graduate of the “Babeș-Bolay” Faculty of Tourism Geography. She started at the age of 10 with his first TV appearance with a song from the Maramureș area “I am a girl from Salva”. She has participated in numerous competition festivals where she has won various awards, including “Maria Surpat – Mina Pâslaru” Sadova – 1st prize, “Doina, Doina sweet song” Gura Humorului – 1st prize, “Our songs are proud” Bucharest – special prize or “Maria Lătărețu” Târgu Jiu- special award. She collaborated with the “Balada” ensemble from Bistrița and was accompanied at various festivals in the country by professional orchestras such as “Lăutarii” from Chisinau conducted by maestro Nicolae Botgros, “Valahia” National Orchestra conducted by Marius Zorilă or the Doina orchestra Gorjului ”led by Mr. Marcel Parnica. She formed with the lady of the Năsăud song Valeria Peter Predescu, from whom she learned to appreciate the song, the folk costume, and the traditions.

Alina Ceuca, originară din Bistrița Năsăud de pe valea Salautei, este absolventă a Liceului de muzică “Tudor Jarda” din Bistrița si absolventa a Facultății de Geografie Turism “Babeș-Bolay”. A debutat la vârsta de 10 ani la prima sa apariție TV cu un cântec din zona Maramureșului “Eu sunt fată din Salva”. A participat la numeroase festivaluri concurs unde a obținut diferite premii între care “Maria Surpat – Mina Pâslaru” Sadova – premiul I, “Doină, doină cântec dulce” Gura Humorului – premiul I, “Mandre-s cantecele noastre” București – premiu special sau “Maria Lătărețu” Târgu Jiu- premiu special. A colaborat cu ansamblul ”Balada” din Bistrița și a fost acompaniată la diferite festivaluri din țară de orchestre profesioniste cum ar fi: ”Lăutarii” de la Chișinău condusă de maestrul Nicolae Botgros, Orchestra Națională “Valahia” condusă de Marius Zorilă sau orchestra “Doina Gorjului” condusă de dl. Marcel Parnica. S-a format alături de doamna cântecului năsăudean Valeria Peter Predescu, de la care a învățat să prețuiască cântecul, portul popular și tradițiil

Alina Ceuca
Alina Ceuca
Ioana Stefan

IOANA STEFAN comes from the beautiful Bucovina. She is a graduate of the “Ion Irimescu” People’s School of Art in Suceava. A unique voice that emits talent and energy. Ioana successfully approaches a variety of musical genres and easily interprets popular songs from all ethnographic areas of Romania.

Ioana Stefan vine din frumoasa Bucovina .Este absolventa a Scolii Populare de Arta “Ion Irimescu “ din Suceava. O voce unica ce emana talent si energie. Ioana abordeaza cu success o diversitate de genuri musicale si cu usurinta interpreteaza melodii populare din toate zonele etnografice ale Romaniei.

Reyna Vox, by her name Irina Giga, was born and raised in a family where the music of the beautiful Oltenia was a place of honor. Her path to the stage began to take shape at an early age. Until the age of 15, she sang folk music with her parents and her brother, who were her most important mentors and supporters. At the age of 16, she met the singing teacher of pop music at the Children’s Palace in Craiova, a moment that was a turning point in her musical career towards another kind of music, pop music. She later became a constant presence at competitions, TV shows, winning numerous awards. At the age of 20, he joined his brother Trixton’s band as a pop music soloist and together they honored various events, from private parties to city days, festivals, TV shows, concerts, etc. She also sang outside the country on stages in Italy or Greece. However, music was not the only passion that brought her to the small screens, after a casting, she was noticed due to her unique vocal timbre, becoming a sports news presenter at Tele U Craiova. A graduate in International Relations and European Studies, she also attended a master’s degree in national and international security. He collaborated with composer and singer Chris Thrace who also composed his first single “Dance Machine” but also the song “Love Me”.

Reyna Vox, pe numele de său Irina Gîgă, s-a născut și a crescut într-o familie unde muzica din frumoasa Oltenie era la loc de cinste. Drumul său către scenă a început să prindă contur încă de la o vârstă fragedă. Până la vârsta de 15 ani a cântat muzică populară alături de părinții și de fratele său, de altfel ei fiind cei mai importanți îndrumători și susținători ai ei. La 16 ani l-a cunoscut pe profesorul de canto muzică ușoară de la Palatul Copiilor din Craiova moment care a constituit și o turnură în cariera ei muzicală către un alt gen de muzică, muzica ușoară. A devenit ulterior o prezență constantă la concursuri , emisiuni TV, obținând numeroase premii. La vârsta de 20 de ani, a intrat in trupa fratelui său Trixton, ca solistă de muzică ușoară și împreună au onorat diverse evenimente, de la petreceri private până la zile ale orașelor, festivaluri, emisiuni TV, concerte, etc. A cântat și în afara granițelor țării pe scene din Italia sau Grecia. Muzica nu a fost însă singura ei pasiune care a adus-o pe micile ecrane, în urma unui casting, a fost remarcată datorită timbrului său vocal unic, devenind prezentatoare de știri sportive la Tele U Craiova. Licențiată în domeniul Relațiilor internaționale și al Studiilor europene, a urmat și cursurile unui masterat în domeniul securității naționale și internaționale. A colaborat cu compozitorul și interpretul Chris Thrace care i-a compus și primul single ”Dance Machine” dar și piesa ”Iubește-mă.

Reyna Vox
Reyna Vox

Call Us Today for Quick Answers

Our Calendar Fills Fast Every Year and We Try To Accommodate All Our Partners Many Months In Advance. For Any Questions Related To Our Activities and Availability Please Use The Form On the Page or Call Right Away!

Call Us

+1 678-467-2526

Donate & Support